REKLAMACJE TOWARÓW NIEPEŁNOWARTOŚCIOWYCH

  1. Reklamacje dotyczą uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi za wady. Określone są one w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
  2. Reklamacja Klienta może być rozpatrzona po odesłaniu reklamowanego towaru oraz okazaniu dowodu zakupu, w szczególności paragonu fiskalnego, faktury VAT, dowodem zakupu może być również potwierdzenie płatnością kartą kredytową lub debetową.
  3. Klient może zgłosić reklamację pisemnie na adres siedziby firmy: Sklep Run Baby, Marzena Michalec, ul. Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych, lub poprzez drogę elektorniczna na maila kontakt@runbaby.eu, podając przyczynę zgłoszenia.
  4. Klient ma możliwość złożenia reklamacji w terminie 1 roku od momentu stwierdzenia wady.
  5. W ciągu 14 dni po otrzymaniu przez nas paczki z reklamowanym towarem rozpatrzymy reklamację i wyślemy informację zwrotną.
  6. Jeśli reklamacja zostanie uznana - klient otrzyma zwrot należności za produkt/y na konto bankowe. Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie.